Онлайн (Онлайн)ISSN 2313-1519
Баспалық (Печатный) ISSN 1812-2892
Мұрағат (Архив) - Көлем (Объем) 2, Сан (Число) 12 (2008)
Журналдың мұқабасының файлы (Файл обложки журнала) / Басқы беттің файлы (Файл оглавления)