Онлайн (Онлайн)ISSN 2313-1519
Баспалық (Печатный) ISSN 1812-2892
Мақаланы онлайн жіберу (Онлайн подача статей)
Қолданушының аты (Имя пользователя) :
Шартты белгі (Пароль) :
 


 

Құрметті автор,

Жүйеге кіру үшін алдымен сәйкес орындарға қолданушының  аты мен құпия белгіні енгізіңіз, сосын «Авторлық логин» түймесін басыңыз.  Егер Сіздің тіркелу жазбаңыз болмаса, онда жоғарырақ орналасқан сілтемедегі «Жаңа тіркелу жазбасы» түймесін басыңыз. Өтінеміз, өз қолжазбаңызды  екі Word  құжатында (doc немесе docx файл) жіберіңіз. Бірінші файлда мақаланың аты, тұжырымдама, маңызды сөздер, негізгі мәтін, әдебиеттер тізімі мен кестелер болуы керек. Ал екінші файлда мақаланың аты, барлық авторлардың аты-жөні мен жұмыс орындары, редакциямен байланыста болатын автордың пошталық мекен-жайы, телефоны, факс нөмірі және электронды мекен-жайы беріледі. Суреттер мен түрлі-түсті графиктер JPG (немесе JPEG) форматында, әр суреттің аты бөлек көрсетіліп, жеке-жеке  файлдарда ұсынылады.  Word  құжатына кірістірілген файл ретінде ұсынылған суреттер мен диаграммалар қабылданбайды. Сіз Word құжатындағы өз файлдарыңызды тіркеудің бірінші кезеңінде, ал JPG файлдарды екінші кезеңінде жібере аласыз.

Егер тіркеу кезінде Сізде қиындықтар туындаса, онда төмендегі мекен-жайға хат жолдаңыз editor@clinmedkaz.org

Рахмет!

"Қазақстанның клиникалық медицинасы" журналының редакциясы

 

Уважаемый автор,

Для входа в систему введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля, затем нажмите кнопку "Авторский логин". Если Вы не имеете учетную запись, нажмите на кнопку "Новая учетная запись" по ссылке выше.
Пожалуйста, отправьте Вашу рукопись в двух файлах Word документа (doc или docx файл). Первый файл должен включать название статьи, резюме, ключевые слова, основной текст, список литературы и таблицы. Второй файл должен содержать название статьи, фамилия и имя авторов, место работы авторов, корреспондирующий автор и его почтовый адрес, телефон, факс и адрес электронной почты. Рисунки и фотографии или цветные графики должны быть представлены в формате JPG (или JPEG) с разными именами для каждого изображения или фигуры в виде отдельных файлов. Не представить картины и рисунки в виде встроенных в Word документе файлов. Вы можете отправить свои файлы с Word документом на первом этапе онлайн подачи и JPG файлы на втором этапе.

Если у Вас возникли трудности в процессе регистрации, пожалуйста, отправьте сообщение на адрес editor@clinmedkaz.org

Спасибо.

Редакция журнала "Клиническая медицина Казахстана"